เติมน้ำมัน รถมอเตอร์ไซค์ แบบไหน? จะเหมาะกับรถของรา

เติมน้ำมัน

เคยสงสัยเกี่ยวกับการ เติมน้ำมันรถมอเตอร์ไซค์ หรือไม่? การเลือกใช้น้ำมันที่เหมาะสมสำหรับเครื่องยนต์ของรถมอเตอร์ไซค์เป็นสิ่งสำคัญเพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยของรถ น้ำมันที่มีค่าออกเทนต่ำกว่าสเปคของเครื่องจะส่งผลให้เครื่องยนต์มีความเสียหายได้

 

เติมน้ำมัน รถมอเตอร์ไซค์ ที่เหมาะสมสำหรับเครื่องยนต์

ดังนั้น ควรใช้น้ำมันที่เหมาะสมสำหรับเครื่องยนต์และค่าออกเทนต์ของน้ำมันต้องอยู่ในช่วงที่เหมาะสม โดยส่วนใหญ่รถมอเตอร์ไซค์จะใช้น้ำมันเบนซิน แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีน้ำมันผสมอีทานอลออกมาด้วย เช่น E20 หรือแก๊สโซฮอล์ ที่มีค่าออกเทนต์แตกต่างกันไป

การเลือกใช้น้ำมันเหมาะสมจะต้องพิจารณาตามการออกแบบเครื่องยนต์และค่าออกเทนต์ของน้ำมัน การเติมน้ำมันผิดประเภทอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยของรถมอเตอร์ไซค์ได้ และอาจทำให้เครื่องยนต์น็อกได้ถ้าน้ำมันมีค่าออกเทนต์ต่ำเกินไป ดังนั้น ควรตรวจสอบสเปคของเครื่องยนต์และน้ำมันที่ใช้ก่อนการเติมน้ำมันเสมอ

 

เติมน้ำมัน

หลักการออกแบบเครื่องยนต์ของรถมอเตอร์ไซค์เป็นหลักในการเติมน้ำมันโดยต้องใช้น้ำมันที่มีค่าออกเทนสูงกว่าสเปคเครื่องยนต์ เพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ โดยห้ามเติมน้ำมันที่มีค่าออกเทนต่ำกว่าสเปคของเครื่อง เนื่องจากอาจทำให้เครื่องทำงานได้ไม่เต็มที่หรือเกิดการน็อกได้

ค่าออกเทนของน้ำมันแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน โดยน้ำมันเบนซิน91 มีค่าออกเทนเท่ากับ 91 และเกิดจากส่วนผสมของเบนซิน 87 จากโรงกลั่น 9 ส่วนและเอทานอล 1 ส่วน

ส่วนน้ำมันเบนซิน 95 มีค่าออกเทนเท่ากับ 95 และเกิดจากส่วนผสมของเบนซิน91 9 ส่วนและเอทานอล 1 ส่วน ส่วน E20 (เบนซิน 91 8 ส่วนผสมกับเอทานอล 2 ส่วน) มีค่าออกเทนประมาณ 98 โดยเอทานอลจะช่วยเพิ่มค่าออกเทน แต่เอทานอลระเหยง่ายกว่าน้ำมันเบนซิน และหากทิ้งไว้นานจะทำให้ค่าออกเทนต่ำลงซึ่งอาจทำให้เครื่องยนต์น็อกได้หากค่าออกเทนต่ำกว่าสเปคของเครื่องยนต์

เนื่องจากเติมน้ำมันผิดประเภท เช่นการใช้เบนซินแทนการเติมแก๊สโซฮอล์ อาจจะมีผลต่อการทำงานของเครื่องยนต์ ดังนั้นควรเลือกเติมแก๊สโซฮอล์ที่มีค่าออกเทนสูงกว่าสเปคของเครื่องยนต์ หรือถ้าไม่แน่ใจว่าจะเติมประเภทใด ควรตรวจสอบค่าออกเทนของเครื่องยนต์ก่อนเติมน้ำมัน

เนื่องจากการใช้น้ำมันที่มีค่าออกเทนต่ำกว่าที่ระบุไว้ในสเปคของเครื่องยนต์ อาจจะทำให้เกิดปัญหาในการทำงานของเครื่องยนต์ ดังนั้นควรอยู่ในกลุ่มเบนซินหรือโซฮอล์เท่านั้นที่จะเติมได้ทุกชนิด แต่อย่าลืมเลือกประเภทแก๊สโซฮอล์ที่มีค่าออกเทนสูงกว่าสเปคของเครื่องยนต์ เพื่อป้องกันปัญหาในการทำงานของเครื่องยนต์ รถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ ๆ มักใช้เครื่องยนต์แก๊สโซฮอล์ 91 หรือ 95

ดังนั้นสามารถเติมแก๊สโซฮอล์หรือเบนซินได้ตามความต้องการ แต่ควรระวังอย่าใช้น้ำมันดีเซลเพราะอาจจะไม่เหมาะสมกับเครื่องยนต์ของรถมอเตอร์ไซค์

 

บทความที่เกี่ยวข้อง