ระยะการเปลี่ยนของเหลว ต่างๆ ในรถมอเตอร์ไซค์

ของเหลวต่างๆ

ระยะการเปลี่ยนของเหลว ต่างๆ ในรถมอเตอร์ไซค์ เป็นสิ่งที่สำคัญในการดูแลรักษารถเพื่อให้รถสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อผู้ขับขี่และผู้ใช้งานได้ดี

การเปลี่ยนของเหลวที่สำคัญที่สุดในรถมอเตอร์ไซค์ ได้แก่ น้ำมันเครื่อง, น้ำมันเกียร์, น้ำมันเบรก เป็นต้น ดังนั้นในการดูแลรักษารถมอเตอร์ไซค์จึงต้องทำการเปลี่ยนของเหลวเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอตามระยะเวลาที่เหมาะสม

สารบัญ

 

ของเหลวต่างๆ ใน รถมอเตอร์ไซค์

ถ่ายน้ำมันเครื่อง

1. น้ำมันเครื่อง

น้ำมันเครื่อง เป็นสิ่งที่สำคัญในการทำงานของเครื่องยนต์ น้ำมันเครื่องทำหน้าที่ ปกป้องชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์ (ยืดอายุการใช้งาน) โดยการซีลลูกสูบ และชิ้นส่วนที่สึกหรอต่างๆให้กำลังอัดสูงขึ้น ชะล้างสิ่งสกปรกตกค้างภายในเครื่องยนต์ ระบายความร้อน และควบคุมอุณหภูมิเครื่องยนต์

– น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% ระยะเปลี่ยนถ่ายแนะนำที่ 4,000 – 5,000 กิโลเมตร
– น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ ระยะเปลี่ยนถ่ายแนะนำที่ 2,000 – 3,000 กิโลเมตร
– น้ำมันเครื่องเกรดพื้นฐาน ระยะเปลี่ยนถ่ายแนะนำที่ 1,500 – 2,000 กิโลเมตร

ดังนั้นควรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะ ที่ระบุในคู่มือการใช้งาน หากไม่มีคู่มือการใช้งานสามารถสอบถามผู้ขายรถหรือช่างเพื่อขอคำแนะนำ

2. น้ำมันเกียร์

น้ำมันเกียร์ เป็นสิ่งที่ช่วยให้เกียร์ทำงานได้อย่างราบรื่น การเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ควรทำตามระยะเวลาที่ระบุในคู่มือการใช้งาน หากไม่มีคู่มือการใช้งานสามารถสอบถามผู้ขายรถหรือช่างเพื่อขอคำแนะนำ

3. น้ำหล่อเย็นหม้อน้ำ

น้ำหล่อเย็นหม้อน้ำ เป็นส่วนสำคัญของรถที่ติดตั้งมาเพื่อต้องการระบายความร้อน การใช้น้ำยาหล่อเย็นใส่เข้ามาในหม้อน้ำก็มีระยะเวลาของการเปลี่ยนถ่ายเช่นกัน ซึ่งระยะเวลาของการเปลี่ยนควรทำทุก ๆ 40,000 กิโลเมตรหรือทำในทุก ๆ ปี จึงจะดีที่สุด

4. น้ำมันเบรก

น้ำมันเบรก เป็นสารเคมีที่ใช้ในระบบเบรกของรถยนต์เพื่อช่วยในการหยุดรถ การดูแลรักษาน้ำมันเบรกเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของรถยนต์ ดังนั้นการตรวจสอบและเปลี่ยนน้ำมันเบรกเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ขับขี่ควรทำเป็นประจำ

5. น้ำมันเฟืองท้าย

น้ำมันเฟืองท้าย เป็นส่วนที่ช่วยปกป้องและลดการสึกหรอของชุดเกียร์ การดูแลรักษาน้ำมันเฟืองท้ายเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน เนื่องจากการใช้งานนานๆ อาจทำให้น้ำมันเฟืองท้ายเสื่อมสภาพได้ จึงจำเป็นต้องตรวจสอบและเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ขับขี่ควรทำเป็นประจำ

 

สรุป ระยะการเปลี่ยนของเหลว รถมอเตอร์ไซค์

ควรตรวจสอบสภาพของเหลวในรถมอเตอร์ไซค์เป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเดินทางไกล ในกรณีที่พบว่าเหลวมีสีเป็นสีดำหรือมีกลิ่นเหม็น ควรนำรถไปตรวจซ่อมทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อรถและผู้ขับขี่

 

บทความที่เกี่ยวข้อง